ULRUS udvidet ryg undersøgelse - Nordthy Fysioterapi

ULRUS


UDVIDET LÆNDERYGS UNDERSØGELSE (ULRUS) 

Formål. Formålet med denne undersøgelse er, at du får en afklaring og forståelse for dine nuværende rygproblemer. Efter undersøgelsen sender din fysioterapeut, som er særligt certificeret til dette, en grundig redegørelse til din egen læge med en anbefaling om det videre forløb.

Forløbet. Når du har henvendt dig til klinikken får du en tid. Du vil inden 1. konsultation modtage en mail med spørgeskemaer. Det er vigtigt, at du udfylder spørgeskemaerne så godt som muligt inden du møder til undersøgelsen, da dine svar er af stor betydning for det samlede forløb. Ved 1. konsultation er der afsat ekstra tid til undersøgelsen.

Betaling. Egenbetaling er svarende til almindelige overenskomsttakster. Der ydes tilskud fra Danmark. Har du en sundhedsforsikring, så dækker den ofte også dette beløb?!

 

OBS. Der kræves specifik henvisning til ULRUS. 
Læs mere uddybende om hvad ULRUS er herunder.

CERTIFICEREDE


Mette Damsgaard er certificeret til udførelse af udvidede lænderygs undersøgelser. 


HVAD ER ULRUS?


Udvidet lænderygs undersøgelse (ULRUS) giver praktiserende læger mulighed for en supplerende udredning af patienter med lænderygs besvær

Målgruppen for udredningen er patienter med uspecifikke lænderygsmerter. Det forudsættes at forløbet kan varetages i primærsektoren og har en kompleksitet, der fordrer en særlig indsats i udredningen.

Ordningen har været etableret siden 2003 i de tidligere Viborg, Vejle, Ringkøbing og Århus Amter. Efter strukturreformen i 2007 er ordningen implementeret i Region Midtjylland, fra 2009 i Region Nordjylland og fra 2011 i Region Syddanmark. I Region Hovedstaden forløber ordningen som et projekt.

Praksisplan. I Region Syddanmark og Region Midtjylland er ordningen indskrevet i disse regioners forløbsprogrammer for lænderygsmerter.

Henvisning. Patientgruppen der henvises fra praktiserende læge er generelt belastede af deres lænderygtilstand i forhold til nedsat funktionsevneniveau, sygemelding, trussel om sygemelding, indflydelse af psykosociale faktorer, og er dermed i risiko for at udvikle kronicitet/ langvarigt forløb.

Evidens baseret standard. Ordningen følger en evidensbaseret standard for udredning og undersøgelse, herunder anvendelse af validerede selvrapporterede måleredskaber i form af patientspørgeskemaer, der dels kan stratificere i forhold til risikofaktorer, og dermed vejlede fysioterapeuten i forhold til behandlingsintervention, og dels kan anvendes som effektmål.

Procedure. Der opstillet tidsmæssige krav for hurtig indkaldelse af patienterne (max. 7 dage). Derudover er der opstillet tidsmæssige krav for elektronisk afrapportering via Med-Com til henvisende læge (max. 14 dage efter 1. konsultation). Ved 1. konsultation er der krav om ekstra tid til undersøgelse og information af patienten.

Klinisk erfaring og certificering. Fysioterapeuterne der deltager i ordningen er klinisk erfarne, har deltaget i specifik efteruddannelse, er certificerede og deres indsats kvalitetsvurderes løbende af praksiskonsulenterne. Alle fysioterapeuter i Udvidet Rygudredning forpligter sig til at anvende og opsamle data på den kliniske kvalitetsdatabase.